Budowa Parku Technologii Medycznych

16.10.2014

16 października na terenie budowy Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia została zorganizowana uroczystość symbolicznego zawieszenia "wiechy".

Budynek powstaje u zbiegu ul. Cieszyńskiej i ul. Curie-Skłodowskiej. W chwili obecnej inwestycja jest na etapie stanu surowego otwartego. Kolejny etap budowy to montaż stolarki okiennej. Budowa innowacyjnej jednostki to wspólna inicjatywa Miasta Zabrze, Śląskiego Centrum Chorób Serca i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Mówili o tym Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, prof. Marian Zembala, dyrektor SCCS i prof. Przemysław Jałowiecki, rektor SUM. W spotkaniu udział wzięli także m.in. Edward Szlęk, prezes JSW KOKS i przedstawiciele banku ING, Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej, Wydziału Lekarskiego w Zabrzu SUM oraz spółek miejskich i Urzędu Miejskiego.Kardio-Med Silesia będzie nowoczesnym ośrodkiem nauki i wdrażania innowacyjnych technologii w medycynie, zwłaszcza obszarze sercowo-naczyniowym. Funkcjonowanie ośrodka będzie skoncentrowane na następujących obszarach działalności:
– Tworzenie możliwości do opracowania, testowania oraz transferu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w branży medycznej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z leczeniem chorób serca, układu krążenia, onkologii i chorób wieku podeszłego.
– Tworzenie możliwości do komercjalizacji nowych rozwiązań w dziedzinach medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem chorób serca, płuc, naczyń, onkologii i chorób wieku podeszłego.
– Stymulowanie rozwoju nowych, innowacyjnych podmiotów gospodarczych działających w branży medycznej.
– Rozwój współpracy pomiędzy instytucjami naukowo – badawczymi
i przedsiębiorstwami działającymi w branży medycznej.
– Poprawa standardów leczenia w zakresie chorób serca, układu krążenia i chorób wieku podeszłego wynikająca z rozwoju nowoczesnych technologii.