30 lat Szkoły Podstawowej nr 25 im. Jana Pawła II

16.10.2014

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Jana Pawła II w Zabrzu obchodzi 30-lecie powstania. Z tej okazji 16 października odbyły się uroczystości, podczas których podsumowano działalność placówki. Jubileusz zbiegł się także ze wspomnieniem patrona szkoły.

 

– Wspominamy dziś wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II, patrona Waszej szkoły. Nasz ukochany papież uczył nas miłości bliźniego i zrozumienia dla otaczającego świata. Jego słowa „wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali” inspirują nas do pracy nad sobą. W tym wyjątkowym dniu składam najserdeczniejsze życzenia dla całej społeczności szkolnej – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Dziękuję za ogromne zaangażowanie, pasję i serce, które wkładacie w kształcenie zabrzańskiej młodzieży. Przygotowując najmłodszych mieszkańców naszego miasta do godnego życia we współczesnym świecie stwarzacie wyjątkową atmosferę, w której nauka staje się niezwykłą intelektualną przygodą.

Bogata oferta szkoły to m.in.:
– opieka wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej, pedagoga, logopedy oraz pielęgniarki,
– pełna gama bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów,
– udział w projektach unijnych,
– sale lekcyjne wyposażone w odpowiednie meble (każde dziecko ma w klasie swoja szafkę) i pomoce dydaktyczne, a w klasach młodszych także miejsce rekreacyjne,
– możliwość korzystania z pracowni komputerowej, sal wyposażonych w tablice multimedialne i wizualizery oraz różnorodne pomoce dydaktyczne,
– pomoc i łatwy dostęp do zasobów wiedzy w mieszczącym się w bibliotece szkolnej Multimedialnym Centrum Informacji.

W szkole organizowany jest Miejski Konkurs Historyczno-Informatyczny „ŚLĄSK MOJA MAŁA OJCZYZNA”, w którym uczestnicy wykazują się wiedzą na temat tradycji naszego regionu, kultury i historii. Klasy I-III realizują autorski program „Edukacja regionalna w I etapie kształcenia”, a uczniowie klas IV-VI program „Weekendy z Kulturą i Nauką”. Uczniowie biorą udział w opracowywanych przez naszych nauczycieli projektach edukacyjnych np. „Zabrze dobrym sposobem na nudę”, „Euro 2012”, „Każdy może sukces mieć, trzeba tylko chcieć”; podczas tego ostatniego, który jeszcze trwa do szkoły zapraszani są ludzie, którym udało się odnieść sukces.