Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 14

15.10.2014

14 października w Szkole Podstawowej nr 14 w Zabrzu odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia szkoły. Spotkanie było okazją do wspomnień i podsumowania osiągnięć społeczności szkolnej.

 

– W tak szczególnym dniu składam także wyrazy uznania, wdzięczności i szacunku Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom za rzetelną, z pasją wykonywaną pracę na rzecz kształtowania charakterów młodych ludzi. – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Przygotowując ich do godnego i umiejętnego życia we współczesnym świecie stwarzacie wyjątkową atmosferę, w której nauka staje się niezwykłą intelektualną przygodą. Tym samym przyczyniacie się do wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze: intelektualnym, społecznym i etycznym. Jestem przekonana, że dzisiejszy Jubileusz stanie się dla całej społeczności szkolnej niezapomnianym przeżyciem.

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu została założona w roku 1974 roku. W roku 2000 społeczność szkolna podjęła do realizacji nowe zadania, w wyniku których w nazwie szkoły umieszczono charakterystyczne dla jej działania oddziały integracyjne. W bieżącym roku w naszej placówce uczy się 525 uczniów, z czego duża część społeczności uczniowskiej wywodzi się spoza rejonu. W szkole działają:
– 2 oddziały przedszkolne – dla dzieci sześcioletnich i piecioletnich
– 12 oddziałów klas I – III, w tym 6 oddziałów integracyjnych,
– 12 oddziałów klas IV – VI, w tym 7 to oddziały integracyjne,

Szkoła posiada 21 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, multimedialne centrum informacji w bibliotece, pracownię przyrodniczą, salę gimnastyczną, 2 sale do zajęć świetlicowych, bibliotekę z czytelnią, salę rehabilitacyjną, jadalnię. W szkole działa stołówka i sklepik uczniowski. Do dyspozycji uczniów są przyszkolne boiska: do piłki nożnej, ogólnodostępne, wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej. Od czerwca 2010 roku uczniowie naszej szkoły mogą korzystać ze szkolnego placu zabaw wybudowanego w ramach programu "Radosna szkoła".

Zatrudnionych jest 81 nauczycieli, w tym: pedagog szkolny, psycholog, 2 logopedów, rehabilitant, 16 pedagogów specjalnych oraz 14 pracowników administracji i obsługi. Nauczyciele z wykształceniem wyższym magisterskim to 77 osób co stanowi 95 % kadry pedagogicznej. W szkole prowadzi zajęcia 34 nauczycieli dyplomowanych.