III konferencja z cyklu psychologia a medycyna

15.10.2014

21 października o godz. 12.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbędzie się konferencja pn. "Dziecko słabosłyszące w rzeczywistości szkolnej – z perspektywy medycznej i terapeutycznej". Organizatorem jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Urząd Miejski w Zabrzu.

 

Każdemu dziecku w polskim systemie edukacji, zapewnia się zindywidualizowane sposoby nabywania wiedzy i umiejętności w procesie uczenia. Aby każde dziecko, Mogło korzystnie funkcjonować zarówno na terenie przedszkola i szkoły, wskazana jest wymiana doświadczeń specjalistów z różnych środowisk, w tym medycznych i edukacyjnych. Wydaje się, iż ta międzyśrodowiskowa dyskusja potwierdzi potrzebę holistycznego spojrzenia na rozwój dziecka i jego potrzeby edukacyjne – powiedziała Urszula Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu.

Program Konferencji:
1. Rozpoczęcie Konferencji i powitanie gości – Urszula Koszutska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu
2. Słowo wstępne – Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik
3. Słowo wstępne – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach –Jadwiga Króliczek
4. Wystąpienia zaproszonych gości
 – Prof. dr hab. n.med. Maciej Misiołek – Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – „Problemy diagnozy medycznej dziecka z wadą słuchu”.
– dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska – Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – „Nowe ujęcie pojęcia fonem”
5. Przerwa kawowa / MED-EL
6. „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego” – lek. med. Anna Horbulewicz – otolaryngolog, specjalista audiolog – Poradnia Audiologiczna Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore”.
7. „Niedosłuch centralny – kontrowersje diagnostyczne”. Mgr Małgorzata Spendel – psycholog, logopeda, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach.  
8. „Rehabilitacja dziecka z wadą słuchu i mowy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu” – mgr Mariola Grzywacz – pedagog, logopeda, surdologopeda, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu.
9. „Doświadczenia uczniów z wadą słuchu w trakcie nauki szkolnej” – mgr Anna Michalska – nauczyciel niesłyszący, surdopedagog; mgr Wioletta Małek – nauczyciel, surdopedagog – Zespół Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Małgorzata Mańka-Szulik prezydent Zabrza, Marek Plura, poseł do Parlamenty Europejskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na część warsztatową „Praca z dzieckiem implantowanym”. Szczegółowe informacje można udziały w tych wydarzeniach uzyskać można pod numerem tel. 22 545 03 55. biuro.medel@gmail.com