Obchody Dnia Edukacji Narodowej

13.10.2014

10 października w Teatrze Nowym zorganizowano miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystości udział wzięli m.in. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta, Jadwiga Króliczek, dyrektor delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach, przedstawiciele organizacji związkowych oświaty oraz dyrektorzy i nauczyciele zabrzańskich placówek.

– Dzień Edukacji Narodowej to wielkie święto całej szkolnej społeczności. Drodzy nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy, dziękuję za ogromne zaangażowanie i serce, z jakim pracujecie na rzecz zabrzańskiej młodzieży. Gratuluję dorobku i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Życzę dalszych sukcesów, satysfakcji z pracy oraz zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym. Niech Dzień Edukacji Narodowej i wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie dzieci i młodzieży – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W trakcie wieczoru wręczono nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Zabrze za szczególne osiagnięcia oraz uznany dorobek w pracy zawodowej.
1. Ludomirze Borys- Paradysz,
2. Renacie Myśliwiec,
3. Aleksandrze Justynie,
4. Annie Marii Boji,
5. Małgorzacie Adamek,
6. Marioli Gabzdyl,
7. Jolancie Kosczielny,
8. Annie Krzyżanowskiej i Annie Ryrych,
9. Monice Jaremków,
10. Ewie Działo,
11. Marzenie Oterman,
12. Irenie Trzensiok,
13. Lumile Prusko,
14. Agacie Gąsior,
15. Justynie Łukowskiej,
16. Janowi Zygmuntowi,
17. Marii Maślak,
18. Barbarze Garczyk,
19. Marlenie Rybackiej,
20. Stanisławie Stus,
21. Alicji Ochocie,
22. Marzenie Michalik,
23. Łukaszowi Pisiewiczowi,
24. Janinie Grzegrzółce,
25. Ludwice Dzierzędze,
26. Agnieszce Klar i Urszuli Pudo,
27. Ryszardowi Kumalskiemu,
28. Liliannie Winter,
29. Aleksandrze Szabłowskiej,
30. Joachimowi Jałowieckiemu,
31. Ewie Kandziorze,
32. Katarzynie Karch,
33. Katarzynie Kupiec,
34. Jackowi Szkarłatowi,
35. Dawidowi Brzezińskiemu, Aleksandrze Dąbrowskiej, Beacie Kopiec- Krupie, Piotrowi Michnie
i Agnieszce Szewczyk,
36. Grażynie Kossowskiej- Łysy,
37. Agnieszce Czemny,
38. Mirosławowi Mendeckiemu,
39. Sandrze Christ i Joannie Wienchor,
40. Tomaszowi Grabskiemu,
41. Wojciechowi Woźniakowi,
42. Lucynie Grandzie,
43. Jolancie Kwiatkowskiej,
44. Krystianowi Witowskiemu,
45. Teresie Ładoś,
46. Urszuli Surel- Hildebrand,
47. Wioletcie Stępień,
48. Grażynie Nowak i Dorocie Zaborniak,
49. Marioli Walas,
50. Romualdzie Komadzie i Barbarze Mertas- Mikołajec,
51. Marzenie Wiercigroch,
52. Elżbiecie Kędzi- Rybickiej i Ilonie Markowicz,
53. Ryszardowi Grucy,
54. Januszowi Siechowi,
55. Teresie Put,
56. Małgorzacie Baryle,
57. Alinie Cyfrze,
58. Jolancie Wolskiej- Pruszowskiej i Agacie Zeliszek,
59. Urszuli Koszutskiej.