10 lat Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca

10.10.2014

10 października w auli im. profesora Zbigniewa Religi Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, odbyła się uroczystość związana z 10. rocznicą działalności Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Prof. Marian Zembala, przewodniczący Rady Fundacji oraz Agnieszka Gucwa-Lukoszczyk, prezes Zarządu Fundacji podsumowali działalność. Podczas Jubileuszu uczestnicy wysłuchali wystąpień. Prof. Krzysztof Strojek, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii opowiedział o cukrzycy, jako problemie społecznym. Z kolei Grzegorz Hudzik, dyrektor Państwowego Wojewódzkiego Pogotowia Sanitarnego przedstawił wykład nt. Epidemiologia wczoraj i dziś. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik otrzymała statuetkę "Dziękujemy za okazane serce…".

– Przez dziesięć lat wyjątkowo aktywnej i owocnej działalności Fundacja ukształtowała swój wizerunek przede wszystkim jako organizacji wrażliwej społecznie i nastawionej na drugiego człowieka, a zarazem wymiernie wspierającej rozwój badań oraz proc naukowych – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Fundacja wspierając misję Śląskiego Centrum Chorób Serca umacnia potencjał wiodącego ośrodka kardiologicznego i kardiochirurgicznego w Polsce, cieszącego się jednocześnie uznaniem poza granicami naszego kraju. Podejmując cenne inicjatywy w zakresie ochrony i promocji zdrowia koncentrujecie się także na profilaktyce i edukacji zdrowotnej. Na uwagę zasługuje zaangażowanie na rzecz podnoszenia jakości i unowocześniania metod leczenia pacjentów.

Fundacja SCCS od 2004 roku prowadzi działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, nauki i edukacji. Głównym celem działania Fundacji jest wspieranie działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w następujących obszarach:
– podnoszenia jakości i unowocześniania metod leczenia osób dorosłych i dzieci na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych,
– prowadzenia prac rozwojowych i badań naukowych wchodzących w zakres działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
– wspierania osób dorosłych i dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji osobistej i majątkowej,
– promocji i organizacji wolontariatu.

Więcej infrmacji na stronie internetowej www.fundacjasccs.pl