Przedstwiciele NFOŚiGW w Zabrzu

09.10.2014

7 października przedstawiciele Departamentu Ochrony Ziemi (pod kierownictwem Dyrektora Jerzego Swatonia) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odwiedzili Zabrze.

Po zwiedzeniu Kopalni Guido pracownicy NFOŚiGW zwiedzili tereny objęte projektem pn. Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na terenie gminy Zabrze, współfinansowanego z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, teren byłej Koksowni Concordia oraz Teren IV tj. zwałowisko pokutnicze u zbiegu ulic Hagera i Bytomskiej. Z dużym zainteresowaniem dyskutowano na tematy związane z innowacyjnym procesem bioremediacji realizowanym na terenach ogromnie zdegradowanych przez wieloletnią działalność Koksowni Concordia.