Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości w Gliwicach

09.10.2014

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro i małe firmy do wspólnego udziału w Giełdzie Pracy i Przedsiębiorczości organizowanej przez Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej.
23 października 2014 (czwartek),w godz. 9:00 – 15:00.
GPiP odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej, w Gliwicach, ul. Konarskiego 18B.
Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu Państwa firmy z potencjalnymi kandydatami do pracy – studentami, absolwentami oraz pracownikami naukowymi Politechniki Śląskiej.
 

Wydarzeniu będzie towarzyszyła organizacja stoisk wystawienniczych dla przedstawicieli instytucji udzielających wsparcia merytorycznego i finansowego młodym przedsiębiorcom, tj. urzędy pracy, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii. Uczestnictwo w Targach stanowi dobrą okazję do pokazania charakteru działalności przedsiębiorstwa oraz prezentowania oferty skierowanej do studentów, absolwentów i pracowników naukowych określonych specjalizacji i kierunków kształcenia. Jest niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktu z tak wieloma partnerami jednocześnie oraz sposobnością do znalezienia nowych pracowników, stażystów i praktykantów oraz innowacyjnych rozwiązao biznesowych wywodzących się z Politechniki Śląskiej.
 

Uczestnicy:

  • przedsiębiorstwa małego, średniego i dużego sektora, działające na terenie kraju i zagranicy, zorientowane na pozyskiwanie zasobów ludzkich, fachowej wiedzy, innowacji ze środowiska akademickiego,
  • instytucje rynku pracy, tj. urzędy pracy, młodzieżowe biura pracy,
  • organizacje studenckie i koła naukowe w Politechnice Śląskiej,
  • instytucje wspierające przedsiębiorczośd, prowadzące swoją działalnośd na terenie woj. śląskiego, w tym Akademickie Biura Karier uczelni zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego;
     

Więcej szczegółów dotyczących możliwości wystawienia się na GPiP wraz z Wydziałem Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości dostępne pod nr tel. (32) 273-97-70. ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA.