Szkolenie z zakresu ochrony własności przemysłowej, warsztaty z zakresu korzystania z informacji patentowej

03.10.2014

PM Group Laax sp. z o.o. sp. k., w imieniu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu na bezpłatne: szkolenie z zakresu ochrony własności przemysłowej oraz warsztaty z zakresu korzystania z informacji patentowej organizowane w ramach projektu systemowego „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szkolenie odbędzie się 09.10.2014. w Katowicach.
 

GRUPA DOCELOWA: Przedsiębiorstwa (w szczególności mikro, małe, średnie), przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu.

CEL SZKOLENIA: Ocena ryzyka, wycena praw wyłącznych oraz ochrona na rynku krajowym i zagranicznym.

CEL WARSZTATU: Nabycie przez uczestników niżej wymienionych umiejętności:

  • ustalenie przed opracowaniem nowych technologii lub wyrobów, czy dane rozwiązanie techniczne jest nowe, dokonanie analizy danej dziedziny techniki (badanie nowości),
  • sprawdzenie przed wprowadzeniem nowych wyrobów lub technologii do obrotu towarowego czy zastosowane tam rozwiązania nie naruszają cudzych praw wyłącznych (badanie czystości patentowej),
  • sprawdzenie, jakie rozwiązania, do których wygasły już prawa wyłączne, można wprowadzić do obrotu towarowego (freedom to operate),
  • określenie przestrzeni rynkowych dla innowacyjnych projektów i podjęcie właściwej decyzji o ich kontynuacji lub przerwaniu.

Szczegółowe informacje -> http://szkolenia-polska.pl/urzadpatentowy