Wizyta ambasadora

01.10.2014

Kopalnię „GUIDO” zwiedził w środę ambasador Japonii Makoto Yamanaka wraz z małżonką.

Wizyta została złożona w związku z służbową obecnością ambasadora na terenie Śląska. Przedstawiciel japońskiego rządu pragnął osobiście przekonać się na jakie atrakcje mogą liczyć zagraniczni turyści przyjeżdżający do zrewitalizowanych obiektów poprzemysłowych w Zabrzu. Ambasador w rozmowie z Małgorzatą Mańką-Szulik, prezydent Zabrza i Bartłomiejem Szewczykiem, dyrektorem Muzeum Górnictwa Węglowego zaznaczył, że wysoko ocenia działania podejmowane w naszym mieście, które zmierzają do upowszechniania japońskiej kultury i sztuki. W tym kontekście wymieniano m.in. otwarcie ogrodu japońskiego w Miejskim Ogrodzie Botanicznym czy współpracę z Japońskim Stowarzyszeniem Kwitnącej Wiśni. Przypomnijmy, że dzięki temu współdziałaniu w 2013 roku odbyły się w Zabrzu Dni Kultury Japońskiej, kiedy to zasadzono w Parku Hutniczym drzewka japońskiej wiśni.
Ambasador zwiedzając Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego wyraził nadzieję na zwiększenie ruchu turystycznego z Japoni.