Broker Innwacji dla przedsiębiorców

29.09.2014

Na Wydziale Automatyki, Elektroniki
i Informatyki Politechniki Śląskiej pracę rozpoczął Broker Innowacji, którego zadaniem jest współpraca z naukowcami
w procesie komercjalizacji prac naukowych oraz współdziałanie z biznesem.
 

Funkcję tę pełni pan Grzegorz Studziński – jeden z 30 laureatów nowego ogólnopolskiego programu MNiSW "Brokerzy Innowacji”.
 

Przedsiębiorca kontaktujący się z Brokerem Innowacji otrzyma:

• pośrednictwo w kontaktach z pracownikami naukowymi uczelni,
• organizację spotkań z zespołami naukowymi,
• przedstawianie ofert usług zawierających opracowane przez wydział rozwiązania,
• prezentację oferty uczelni,
• przygotowywanie ramowej umowy o współpracy,
• poszukiwanie partnerów do projektów europejskich i konsorcjów
naukowo – przemysłowych,
• doradztwo mające na celu audyt potrzeb danego przedsiębiorstwa np. w zakresie optymalizacji procesu i/lub produktu,
• poszukiwanie wykonawców prac badawczych i wdrożeniowych,
• poszukiwanie partnerów do projektów europejskich i konsorcjów
naukowo-przemysłowych,
• pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na wspólne projekty w ramach Nowej perspektywy 2014-2020.

Poniżej dane kontaktowe:

Grzegorz Studziński
Broker Wydziału
Kom:698-599-469
Tel: 32-278-75-21