Otwarcie nowej pracowni

25.09.2014

24 września w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Zabrzu otwarto pracownię logistyczną.
 

Nowoczesny system kształcenia wraz z profesjonalnym zapleczem technicznym daje możliwość pełnego przygotowania do zawodu. Profesjonalna pracownia, którą otwarto w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w to także szansa na przyciągnięcie do placówki nowych uczniów.
Pracownia będzie wykorzystywana głównie przez młodzież uczącą się na kierunku technik logistyk, może być również przydatna dla uczniów kierunku technik handlowiec i technik ekonomista.
W ramach wyposażenia sali zakupiono m.in.: 12 komputerów stacjonarnych wraz z systemem operacyjnym, laptop, program magazynowy z obsługą kodów kreskowych, drukarkę kodów kreskowych, czytnik kodów kreskowych, sieciową drukarka laserową, tablicę interaktywną z oprogramowaniem, projektor multimedialny, ekran przenośny do projektora.
Koszt wyposażenia: 55 413 PLN.