Seminarium kontaktowe polsko-ukraińskie

24.09.2014

POLITECHNIKA KIJOWSKA czyli KIJOWSKI INSTYTUT POLITECHNICZNY KPI zaprasza do udziału w Seminarium Kontaktowym oraz w bezpośrednich spotkaniach biznesowych b2b z firmami ukraińskimi. Seminarium ma na celu przedstawienie aktualnej sytuacji na Ukrainie jak również nawiązanie lub poszerzenie współpracy gospodarczej firm polskich i ukraińskich na rynku Ukrainy. Firmy ukraińskie są otwarte na szeroką współpracę gospodarczą z przedsiębiorcami polskimi. Każda firma polska uczestnicząca w spotkaniach w KPI będzie miała zapewnionych partnerów wybranych na podstawie wskazań określonych w ankiecie przygotowawczej zawartej w formularzu zgłoszeniowym.

Seminarium pozwoli zapoznać się z aktualnymi ukraińskimi przepisami celnymi i podatkowymi oraz nawiązać łączność z przedstawicielami biznesu, zainteresowanymi współpracą handlową bądź kooperacyjną po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej pomiędzy UE a UA. Można też będzie porozumieć się z branżowo bliskimi wydziałami i katedrami tej największej na Ukrainie technicznej uczelni, od 5 lat zajmującej pierwsze miejsce w rankingu 200 uczelni uniwersyteckich tego kraju.

Szczegóły udziału w seminarium -> http://www.scc.org.pl/CMS/UkrainaKPI/UkrainaKPI.html