Zabrze przestrzenią rozwoju

Samorząd, który wspiera przedsiębiorców

23.09.2014

22 września w Katowicach odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego w ramach IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W jej trakcie rozstrzygnięto czwartą edycję konkursu "Samorząd, który wspiera MŚP". W gronie wyróżnionych znalazło się Miasto Zabrze.

Ogólnopolski program „Samorząd, który wspiera MŚP”, organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest on skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora. Kapituła IV edycji Programu, na podstawie analizy ankiet nadesłanych przez uczestników programu, przyznała trzy certyfikaty „Samorząd, który wspiera MŚP”, wszystkie w ramach kategorii „Miasto”. Tegorocznymi laureatami zostały Miasto Zabrze, Miasto Bydgoszcz oraz Miasto Kalety. Zgodnie z regulaminem Programu przyznanie certyfikatów jest równoznaczne z przyznaniem prezydentom i burmistrzom miast wyróżnień „Prezydent – Lider, który wspiera MŚP”.
Kapituła podjęła również decyzję o przyznaniu wyróżnień honorowych dla następujących jednostek samorządów terytorialnego i ich związków: Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie, Województwo Opolskie, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Katowice, Bytom, Gliwice, Jaworzno, Czechowice-Dziedzice, Pawłowice, Pilchowice, Jaworze, Jasienica, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Wyróżnienia zostały przyznane za zaangażowanie i szczególne zasługi we wspieraniu rozwoju sektora MŚP. Marszałkowie, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie ww. jednostek samorządu terytorialnego oraz przewodniczący związków otrzymali tytuły honorowe „Liderów, który wspierają MŚP”. Podczas uroczystości wszyscy nagrodzeni odebrali wyróżnienia z rąk Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Janusza Steinhoffa, przewodniczącego Rady Programowej IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Tadeusza Donocika, przewodniczącego Kapituły.