Międzynarodowa Konferencja "Życie w śląskim krajobrazie poprzemysłowym"

19.09.2014

 

26 i 27 września w Wyższej Szkole Technicznej – Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii w Zabrzu, przy ul. Park Hutniczy 3-5 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Życie w śląskim krajobrazie poprzemysłowym”.
 

Prelekcje, pokazy fotografii i spotkania ze znanymi dokumentalistami, socjologami i artystami składają się na bogaty program konferencji. W ciągu dwóch dni  będzie można poznać takich twórców jak Jindrich Streit, Jiri Siostrzonek czy Waldemar Jama. Wydarzenie będzie okazją do wymiany doświadczeń i osiągnięć pomiędzy pracownikami naukowymi wydziałów socjologii, mediów i fotografii. Wstęp na wszystkie wykłady jest bezpłatny.

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa zbiorowa zrealizowana w ramach międzynarodowego projektu badawczego SPHERE – Stare regiony przemysłowe w procesie zmian. Ludzie – pejzaże – narracje.

Po zakończeniu konferencji zostanie opublikowane wydawnictwo zawierające wykłady zaprezentowane w czasie sympozjum.

Organizatorzy:

Miasto Zabrze, Instytut Twórczej Fotografii, Uniwersytet Śląski w Opawie, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach / Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii w Zabrzu

Rada honorowa konferencji:

Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.– děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
Prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski – Rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Prof. Jindřich Štreit – ITF Opava
Prof. Waldemar Jama – WST Katowice

 

Program konferencji w załączniku.