Branża spożywcza zobowiązana do wpisu w rejestrze

19.09.2014

Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i dotyczy między innymi: działalności w zakresie dostaw bezpośrednich; gospodarstw agroturystycznych; podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych; podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną. 
 

Produkcja pierwotna – produkcja podstawowa w rozumieniu art.3 pkt 17 rozporządzenia nr 178/2002„produkcja podstawowa” oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.

Dostawy bezpośrednie, mogą obejmować produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby – uprawne, pochodzące wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, oraz pozostałe surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego.

Dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące produktów lub surowców, w postaci kiszonej lub suszonej.

Dostawy bezpośrednie środków spożywczych, są realizowane bezpośrednio przez producentów produkcji pierwotnej, którzy dostarczają małe ilości środków spożywczych do konsumentów finalnych lub do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów finalnych.

 

Do wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej dołączyć należy: zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, zawierających numer identyfikacyjny – w odniesieniu do pomiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej lub dostaw bezpośrednich.

Dodatkowe info. -> http://pssegliwice.pis.gov.pl/?onas=120

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gliwicach, ul. Banacha 4 -> telefon: 32 338-05-00

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wzór rejestru, wniosek o wpis , wniosek o zatwierdzenie i wpis, wniosek o zatwierdzenie zmian w rejestrze , wniosek o wykreślenie z rejestru, wzór zaświadczenia o wpisie publikujemy w załączniku poniżej.