Zabrze przestrzenią rozwoju

W Zabrzu o współpracy polsko-francuskiej

16.09.2014

15 września w naszym mieście gościliśmy Konsula Generalnego Francji Thierry Guichoux, który wziął udział w seminarium ECO-MIASTO i odwiedził Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu.

ECO-MIASTO to konferencja przygotowana w Centrum Konferencyjno-Hotelowym „Diament” w Zabrzu przez Urząd Miejski w Zabrzu oraz Ambasadę Francji w Polsce. Jej tematem była „Efektywność energetyczna budynków jako instrument obniżania rachunków samorządów i mieszkańców oraz poprawy jakości środowiska”. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik przedstawiła działania miasta w zakresie efektywności energetycznej. Miasto Zabrze może pochwalić się realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Do mieszkańców trafia 30% środków przeznaczanych na ten cel przez Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Celem PONE jest poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych powstających w procesie spalania paliw kopalnych emitowanych do atmosfery przez źródła ciepła zlokalizowane w budynkach jednorodzinnych usytuowanych na terenie miasta Zabrze. Istotna jest także poprawa stanu energetycznego budynków jednorodzinnych, których właściciele zgłosili chęć przeprowadzenia termomodernizacji, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów ogrzewania i zużycia paliwa. Marcin Jaczewski z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju opowiedział o wykorzystaniu funduszy unijnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków i zmniejszenia wydatków mieszkańców. Cedissia de Chastenet z Urzędu Miasta Paryża zaprezentowała doświadczenia z realizacji projektu termomodernizacji mieszkań. Laurent Gaillard z Urzędu Miasta Grenoble opowiedział o działaniach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zmierzających do stworzenia ekodzielnicy.

Tego samego dnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Zabrzu podpisana została umowa o współpracy pomiędzy szkołą, Miastem Zabrze, Polskim Stowarzyszeniem „Europa Języków i Kultur” oraz Instytutem Francuskim w Polsce. W szkole wdrożono program nauczania języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i umożliwiono zainteresowanym przystępowanie do uznawanych na całym świecie egzaminów DELF. Ostatnim akcentem spotkania było odsłonięcie tablicy pamiątkowej: „Ośrodek egzaminacyjny DELF/DALF. Szkoła partnerska Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce”, znajdującej się na budynku szkoły.