Remont komisariatów policji

11.09.2014

W budynkach Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu prowadzone są remonty mające na celu poprawę warunków pracy funkcjonariuszy. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu środków z budżetu Miasta Zabrze.

 

Kompleksowe remonty prowadzone są w komisariacie I policji przy ulicy 3-go Maja oraz w komisariacie II policji przy ulicy Trocera. Zakres prac obejmuje ocieplenie budynków, wymianę dachów, wymianę instalacji elektrycznej i grzewczej, a także stolarki okiennej. Prace potrwają do końca 2015 roku. Ich koszt przekroczy 8 mln złotych. Z budżetu Miasta Zabrze na ten cel przeznaczono 650 tys. zł.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik i  Komendant Miejski Policji mł. insp. Dariusz Wesołowski spotkali się, aby porozmawiać o współpracy i planach na przyszłość. Miasto współpracuje z policją na wielu płaszczyznach. Prowadzone są m.in. wspólne akcje profilaktyczne i edukacyjne. Środki z budżetu miasta przeznaczane są na dodatkowe patrole czy zakup sprzętu. W tym roku 25 tys. zł. trafi na realizację programu "Lepiej razem niż osobno". 150 tys. zł. zostanie przeznaczone na dodatkowe patrole policji, a 90 tys. zł. na zakupy bieżące. Warto także podkreślić, że miasto dofinansuje zakup kolejnych 7 samochodów za kwotę 238 tys. zł.

– Z podziwem obserwuję pełną zaangażowania i oddania służbę zabrzańskich policjantów na rzecz społeczności lokalnej. Gratuluję uzyskiwanych coraz lepszych wyników – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Dziękuję za współdziałanie przy realizacji wielu projektów społecznych pobudzających świadomość mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: zabrze.slaska.policja.gov.pl