LVII Sesja Rady Miasta Zabrze

09.09.2014

15 września o godz. 14.00 w sali sesyjnej przy ul. Religi 1 odbędzie się LVII Sesja Rady Miasta Zabrze.

Pod obrady Radnych zostanie przedłożonych 31 projektów uchwał w następujących sprawach.

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2014,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2014-2026,
3) zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji,
4) zmiany uchwały nr XXXII/413/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze,
5) zaliczenia ulicy Handlowej do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia jej przebiegu,
6) pozbawienia fragmentu gminnej drogi publicznej ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej,
7) osiedlenia w Zabrzu rodziny narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego Z.S.R.R.,
8) zmiany Uchwały nr XXXIII/493/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Miasta Zabrze na stałe obwody głosowania z późn. zm.,
9) utworzenia na terenie miasta Zabrze odrębnych obwodów głosowania,
10) przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok,
11) powołania Rady Muzeum przy Muzeum Miejskim w Zabrzu,
12) zmiany Uchwały Nr LIV/787/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Biskupice,
13) zmiany Uchwały Nr LIV/788/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Centrum Południe,
14) zmiany Uchwały Nr LIV/789/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Centrum Północ,
15) zmiany Uchwały Nr LIV/790/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Grzybowice,
16) zmiany Uchwały Nr LIV/791/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Guido,
17) zmiany Uchwały Nr LIV/792/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Helenka,
18) zmiany Uchwały Nr LIV/793/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Kończyce,
19) zmiany Uchwały Nr LIV/794/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Maciejów,
20) zmiany Uchwały Nr LIV/795/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Makoszowy,
21) zmiany Uchwały Nr LIV/796/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Mikulczyce,
22) zmiany Uchwały Nr LIV/797/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika,
23) zmiany Uchwały Nr LIV/798/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Osiedle Młodego Górnika,
24) zmiany Uchwały Nr LIV/799/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego,
25) zmiany Uchwały Nr LIV/800/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Pawłów,
26) zmiany Uchwały Nr LIV/801/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Rokitnica,
27) zmiany Uchwały Nr LIV/802/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Zaborze Południe,
28) zmiany Uchwały Nr LIV/803/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Zaborze Północ,
29) zmiany Uchwały Nr LIV/804/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Zandka,
30) zmiany Uchwały Nr LIV/805/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 07.07.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/321/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.06.2012 r. w sprawie Statutu Miasta Zabrze,
31) skargi nr BK.1510.7.2014 na Prezydenta Miasta Zabrze, a także apel Rady Miasta Zabrze w sprawie sytuacji w branży górnictwa węgla kamiennego.