Zabrze przestrzenią rozwoju

Rozpoczął się montaż zadaszenia stadionu

05.09.2014

Rozpoczęto montaż blachy trapezowej na konstrukcji zadaszenia Stadionu w Zabrzu. 3 września, na plac budowy dotarł pierwszy transport materiału, który stanowić będzie zasadniczą część poszycia. Jednocześnie pojawił się dźwig samojezdny, którego zadaniem jest nie tylko rozładowanie transportu, ale przede wszystkim udział w montażu.

 

Blacha trapezowa o grubości 0,88 mm jest montowana do stalowej konstrukcji, składającej się z połączonych obwodowo 57 stalowych dźwigarów kratownicowych, za pomocą nierdzewnych łączników samogwintujących. Wykonawca zadania, Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, montaż poszycia zadaszenia rozpoczął od strony południowej Stadionu, gdzie wcześniej zamontowana została siatka bezpieczeństwa, chroniąca montowane elementy przed upadkiem z wysokości.

Prace związane z zadaszeniem obiektu prowadzone są równolegle z wykonaniem instalacji zasilającej Stadion w energię elektryczną, w tym również całości oświetlenia, nagłośnienia i kamer. Do działań w tym zakresie przystąpiła firma Elektro Proces wybrana przez inwestora w drodze przetargu. Na Stadionie pojawiły się już wszystkie rozdzielnice główne niskiego napięcia, obecnie trwają prace związane z ich podłączeniem. Równolegle prowadzone są działania związane z okablowaniem systemu monitoringu wizyjnego i nagłośnienia. Część prac z zakresu zasilania elektrycznego prowadzona jest poza terenem budowy, i tak w Krakowie przystąpiono już do prefabrykacji rozdzielnic średniego napięcia, które docelowo zamontowane zostaną na zabrzańskim obiekcie.

1 września spółka Stadion w Zabrzu podpisała umowę z wykonawcą kolejnego zadania. Tym razem chodzi o wykonanie instalacji CO oraz dwóch wymiennikowni zlokalizowanych w narożnikach kondygnacji -1. W najbliższych dniach inwestor przekaże wykonawcy plac budowy. Prace te w całości będą prowadzone pod trybunami, więc nie ma możliwości by w jakikolwiek sposób kolidowały z montażem zadaszenia.