Zabrze przestrzenią rozwoju

Dzień Strażnika Miejskiego

29.08.2014

29 sierpnia w Komendzie Straży Miejskiej w Zabrzu odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Strażnika Miejskiego.

Warto przypomnieć, że 18 lutego 1991 r. Rada Miejska w Zabrzu uchwałą Nr XV/128/92 uznała potrzebę powołania Straży Miejskiej w Zabrzu. Podstawy prawne do powołania Straży oraz do działania dla strażników wynikały bezpośrednio z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Z biegiem czasu, szczególnie po roku 1997 r., zabrzańska Straż Miejska – na mocy specjalnej ustawy o strażach gminnych, która weszła wtedy w życie – przekształciła się w formację mundurową z prawdziwego zdarzenia i dziś służy ochronie porządku publicznego w szerokim tego słowa znaczeniu. Pierwszym komendantem był Andrzej Maciak, a kolejni to Jan Krzywicki oraz Janusz Wiaterek. Obecnym komendantem jest Jarosław Rajda.

– Przyjęliście odpowiedzialność za ochronę spokoju i porządku w naszym mieście. Dziękuję za codzienny trud, wytrwałość i poświęcenie służbie. Życzę wszystkim pracownikom powodzenia w realizacji kolejnych wyzwań – mówiła w trakcie spotkania Małgorzata Mańka-Szulik prezydent Zabrza.

– Staramy się jak najlepiej wypełniać nasze obowiązki na rzecz społeczności lokalnej, jej ochrony i bezpieczeństwa – podkreśliła Mirosława Uziel – Kisińska pełniąca obowiązki komendanta Straży Miejskiej w Zabrzu.

Podczas spotkania zasłużonym pracownikom wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe.