Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

29.08.2014

29 sierpnia w auli Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu, odbyło się uroczyste ślubowanie i wręczenie Aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Tytuł otrzymało 77 nauczycieli kontraktowych, którzy przeszli postępowanie egzaminacyjne oraz odbyli ponad 2 – letni staż.

Wszyscy pedagodzy uroczyście ślubowali: rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej oraz kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

-Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i wkład w rozwój zabrzańskiej oświaty, jednocześnie życzę dużo sił i dalszych sukcesów- gratulując wyróżnionym podkreśliła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.