Konferencja inaugurująca rok szkolny 2014/2015

27.08.2014

27 sierpnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu z udziałem władz miasta, dyrektorów miejskich szkół i placówek oświatowych, a także licznie zaproszonych gości odbyło się spotkanie inaugurujące rok szkolny 2014/2015.

Rozpoczął je wykład prof. dr hab. Mariana Zembali, poświęcony profesorowi Zbigniewowi Relidze. Referat uzupełnił film dokumentalny przybliżający postać wybitnego kardiochirurga.
– Przywołujemy sylwetkę profesora Zbigniewa Religi z nadzieją, że wysiłek człowieka dążącego do celu, śląski etos pracy będą inspiracją dla młodych ludzi – mówił profesor Marian Zembala.
Następnie prezentację dotyczącą wyzwań i głównych kierunków polityki oświatowej oraz jej celów strategicznych omówił Andrzej Gąska naczelnik Wydziału Oświaty. Zaprezentowano wyniki edukacyjne zabrzańskich placówek oraz podjęte innowacje pedagogiczne. Zastępca naczelnika Wydziału oświaty Ewa Wolnica przedstawiła budżet miasta w zakresie realizacji zadań oświatowych, realizowane przedsięwzięcia i projekty. Opisano także działania zmierzające do poprawy warunków kształcenia, a także priorytety ustalone na rok szkolny 2014/2015.
Spotkanie było równiż okazją do podziękowania dyrektorom, którzy 31 sierpnia kończą pełnienie obowiązków, a także złożenia gratulacji tym, którzy rozpoczynają swoją pracę na tych stanowiskach.
– Sukcesy zabrzańskiej oświaty są Waszymi sukcesami. Dziękuję za ogromne zaangażowanie i serce z jakim pracujecie na rzecz zabrzańskiej młodzieży. Gratuluję dorobku i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Życzę dalszych sukcesów – podczas spotkania mówiła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
Po części artystycznej, w której wystąpili muzycy z Młodzieżowego Domu Kultury był czas przeznaczony na dyskusję.