Rozpoczął działalność Rzecznik Praw Przedsiębiorców

18.08.2014

Zgodnie §34 ust. 8. Statutu Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach, Rzecznik Praw Przedsiębiorców reprezentuje interesy przedsiębiorców w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa przed izbami skarbowymi, urzędami skarbowymi, urzędami kontroli skarbowej, izbami celnymi i innymi organami administracji publicznej, sądami oraz instytucjami zaangażowanymi w stanowienie prawa.

 

Zakres prowadzonych działań Rzecznika:

  1. Organizowanie inicjatyw ustawodawczych.
  2. Opiniowanie projektów aktów prawnych.
  3. Newsletter Rzecznika Praw Przedsiębiorców dotyczący problematyki gospodarczo-prawnej.
  4. Prowadzenie forum wymiany informacji dla przedsiębiorców.
  5. Cykliczna organizacja spotkań z przedsiębiorcami.
  6. Organizacja konferencji wyjazdowych i szkoleń tematycznych dla przedsiębiorców.

 

Działalność Rzecznika jest podzielona tematycznie na bloki o charakterze stałym np. blok system podatkowy oraz blok inicjatywy ustawodawcze, a także inne pojawiające się w razie potrzeby np. czyny nieuczciwej konkurencji. W ramach bloków tematycznych Rzecznik gromadzi i ocenia informacje dotyczące naruszania bądź nadużywania prawa wobec przedsiębiorców przez organy ścigania, administrację rządową i samorządową oraz organy kontrolne. Ponadto Rzecznik w oparciu
o napływające od zainteresowanych sygnały identyfikuje niesprawiedliwe lub niefunkcjonalne rozwiązania prawne, które utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej, a następnie występuje
do właściwych władz o ich zmianę. Działania są prowadzone zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym jak i krajowym.

 

Zakres kompetencji rzecznika obejmuje:

  • prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
  • zwracanie się do urzędów o wyjaśnienia zgłoszonych problemów,
  • zwracanie się do prokuratury, organów nadzoru i kontroli państwowej z prośbą o ekspertyzę, wyjaśnienia bądź opinie, w których zawarte byłyby sposoby rozwiązania problemu przedsiębiorców.

  

Funkcję Rzecznika Praw Przedsiębiorców w kadencji 2014-2018 pełni
Pani Izabella Żyglicka.

 Radca Prawny Izabella Żyglicka jest założycielką i Wspólnikiem Zarządzającym Kancelarii „Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy. Od 1996 roku prowadzi obsługę prawną klientów korporacyjnych
w dziedzinach: prawo rynku kapitałowego, prawo gospodarcze, prawo spółek, fuzje i przejęcia oraz negocjacje i mediacje. Założona przez nią kancelaria należy do grona największych firm prawniczych w Polsce – w rankingu kancelarii prawnych
za 2013 rok, ogłoszonym przez dziennik „Rzeczpospolita” znalazła się na 31 miejscu w kraju i drugim w Województwie Śląskim pod względem wielkości przychodów.
Od 2013 r. kancelaria przynależy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Kancelarii Prawnych (IALF), zrzeszającego ponad 60 firm prawniczych w 43 krajach świata, umożliwiając jej Klientom korzystanie
z obsługi prawnej dla projektów biznesowych na całym świecie.
Kancelaria stale doradza kilkudziesięciu podmiotom gospodarczym oraz posiada bardzo szerokie doświadczenie zdobyte podczas obsługi niestandardowych projektów oraz kontraktów.

 

Zachęcamy do kontaktu z Rzecznikiem Praw Przedsiębiorców pod adresem mailowym -> rzecznik@rig.katowice.pl