Projekt Eko Biuro – bezpłatne szkolenia i doradztwo ekologiczne

14.08.2014

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH I DORADZTWIE 
Projekt ten służy podniesieniu kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców i pracowników z małych
i średnich przedsiębiorstw usługowych z zakresu proekologicznych rozwiązań, możliwych do wprowadzenia w biurach poprzez uczestnictwo w szkoleniu „Eko Biuro” oraz sesjach doradczych związanych bezpośrednio z tematyką szkoleń.

PROJEKT EKO-BIURO JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!!
PROJEKTEM BĘDZIE OBJĘTYCH ZALEDWIE 5 FIRM
Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO!!!

Projekt adresowany jest do Właścicieli i/lub Pracowników małych i średnich Przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa śląskiego działających w branży (działalność zgodna z sekcją PKD):
 J – Informacja i Komunikacja,
 K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 P – Edukacja

Pakiet szkoleniowo – doradczy obejmuje:
 Analizę potrzeb
 Szkolenie ogólne „Eko Biuro” – 56 godzin szkolenia dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu, tj. 7 dni szkoleniowych, które odbywać się będzie w systemie max. 2dni szkolenia w jednym tygodniu. Proponowana tematyka uwzględniająca potrzeby przedsiębiorców obejmuje:

Program szkolenia:
1. „EKO-MENADŻER” –warsztat rozwijający kompetencje menadżerskie liderów eko – zmiany 1 dzień
2. Zarządzanie eko-zmianą w organizacji– 1 dzień
3. Zarządzanie wodą i energią cieplną w budynkach – 1dzień
4. Zarządzanie efektywnością energetyczną – 1dzień
5. EKO–ZAKUPY – czyli optymalizacja i redukcja kosztów funkcjonowania biura – 1 dzień
6. Zasady komunikowania ekologicznego wizerunku biura – 1 dzień
7. Rozwiązania IT w eko zarządzaniu firmą – 1 dzień
Szkolenie realizowane będzie modułowo:
zjazd 1 = 2 moduły (2 dni) sesja wyjazdowa (ośrodek w Wiśle) 29-30.08.14
zjazd 2 = 2 moduły (2 dni) sesja stacjonarna (Katowice) 09-10.09.14
zjazd 3 = 2 moduły (2 dni) sesja stacjonarna (Katowice) 23-24.04.14
zjazd 4 = 1 moduł (1 dzień) sesja stacjonarna (Katowice) 30.09.14
Podczas szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, przerwy kawowe, obiady, noclegi i całodzienne wyżywienie podczas sesji wyjazdowej.

 sesje doradcze związane bezpośrednio z tematyką szkoleń i dostosowane indywidualnie do potrzeb Firm. Rezultatem tych sesji będzie opracowany raport z doradztwa oraz program lub plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych u każdego przedsiębiorstwa objętego wsparciem, zawierający opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzić takie działania.
ROZPOCZĘCIE KURSU – 29-30 sierpień – po przysłaniu zgłoszenia przesyłamy szczegółowy harmonogram szkoleń oraz dokumenty wymagane do podpisania umowy.

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KURS „EKO – BIURO” -> W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

PROSIMY O PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO 25.08.2014– ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy odesłać na adres: szkolenia@4edu.com.pl
lub faksem na nr: 32 721 86 53
 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32 302 96 84/88
lub pisząc na szkolenia@4edu.com.pl
Koordynator projektu: Ola Plinzner, Ewa Gnot, Monika Zwolenik