Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego

13.08.2014

Miasto Zabrze bierze udział w konkursie "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego". W tym roku dok konkursu zgłoszone zostały trzy obiekty. Do końca sierpnia trwa głosowanie za pośrednictwem Internetu.

Jego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Przyznane będą Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego w czterech kategoriach:
– przestrzeń publiczna,|
– zrewitalizowana przestrzeń publiczna
– obiekt użyteczności publicznej
– zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej

Po zapoznaniu się z rodzajem zgłoszonych realizacji Jury konkursu może przyznać dodatkową nagrodę lub wyróżnienie dla innych realizacji.

Głosować można na stronie www.silesia-region.pl/npp/ przyznając punkty od 3 do 1 na poszczególne obiekty.

Zabrzańskie obiekty biorące udział w konkursie:

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacją budynku byłego ZSS Nr 39 w Zabrzu na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Projektowany budynek jest budynkiem użyteczności publicznej o charakterze biurowym. Projekt zakładał przebudowę budynku zabytkowego po dawnym Zespole Szkół Specjalnych, położonego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 16, jego rozbudowę o nowe skrzydło połączone przeszkoloną przewiązką z nową ewakuacyjną klatką schodową, termomodernizację istniejącego budynku oraz jego zmianę sposobu użytkowania na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Istniejący przebudowany budynek jest obiektem zabytkowym z drugiej połowy XIX wieku, przebudowanym w 1925 r. w stylu modernizmu, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym zlokalizowanym w zabudowie ulicy 3 Maja. Posiada dach dwuspadowy kryty czerwoną dachówką. W trakcie obecnej przebudowy i termomodernizacji odtworzono historyczny detal na elewacji obiektu. Dobudowane skrzydło zlokalizowano w części dawnego boiska szkolnego we wnętrzu kwartału ulic. Jest obiektem pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym z płaskim dachem o modernistycznej architekturze. W obrębie pozostałej części boiska wybudowano parking na 48 miejsc postojowych. W obiekcie zaprojektowano 119 miejsc pracy dla obsługi wszystkich zadań wykonywanych w ramach działań mających na celu pomoc rodzinie na terenie miasta Zabrze. Budynek odnowiono od strony jednej z głównych ulic Miasta jaką jest ulica 3 Maja, natomiast część rozbudowana utworzyła wraz z istniejącym zabytkowym Zakładem Kąpielowym nową jakość w przestrzeni miejskiej.

Budowa obiektu handlowo-usługowego pod nazwą „Galeria Zabrze” oraz budowa obiektu handlowo-garażowego wraz z kładką pieszą.

Zaprojektowany obiekt handlowo-usługowo „GALERIA ZABRZE” zlokalizowany jest w ścisłym centrum Zabrza na działce położonej pomiędzy ulicami Wolności i Barbary i stanowił I etap realizacji inwestycji. Stanowi uzupełnienie luki w zabudowie ul. Wolności. W II etapie zrealizowany został obiekt handlowo-garażowy, który jako obiekt uzupełniający jest wielopoziomowym parkingiem z funkcją handlową, zlokalizowany na działce pomiędzy ulicami Barbary i Kowalskiej. Spadek terenu działek w kierunku północnym miał znaczący wpływ na ukształtowanie oraz wzajemne powiązanie projektowanych obiektów. Główny obiekt galerii jest niepodpiwniczonym, czterokondygnacyjnym budynkiem dostępnym dla klientów za-równo od strony ulicy Wolności (wejście na poziom „0”) jak i od strony ulicy Barbary (wejście na poziom”1”). Wnętrze obiektu ukształtowano w formie galerii handlowo-usługowo biurowej z wewnętrznym dziedzińcem doświetlonym od góry świetlikiem dachowym. Na poziomach od „0-2” zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone na handel, gastronomię i usługi, natomiast poziom ”3” przeznaczony został w całości na biura. Wewnątrz obiektu zaprojektowano szereg pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, technicznych i gospodarczych. Wygodną komunikację zapewniają dwukierunkowe schody ruchome, 2 windy (dostosowane dla osób niepełno-sprawnych), winda towarowa oraz 2 klatki schodowe. Naprzeciwko budynku galerii, od strony jej południowej elewacji, zlokalizowany został wielopoziomowy parking. Obiekt jest budynkiem czterokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, w którym parter przeznaczony został na cele handlowo-usługowe, natomiast na pozostałych poziomach zaprojektowane miejsca parkingowe dla klientów. Budynek galerii połączony jest z wielopoziomowym garażem dwupoziomową kładką, biegnącą nad ulicą Barbary. Komunikację pionową zapewniają 2 klatki schodowe oraz winda. Obiekt posiada charakter wielkomiejski, reprezentacyjny, dobrze wpisuje się w zabudowę Miasta Zabrze a przy wysokim standardzie wykończenia tworzy nową jakość w przestrzeni ścisłego Centrum.

Adaptacja pomieszczeń budynku "E" Przy ul. De Gaulle’a 72 w Zabrzu na Salę Audytoryjną Wydziału Inżynierii Biomedycznej.

Na podstawie oceny potencjału naukowo-badawczego obszaru nauki, jaką jest inżynieria biomedyczna, Senat Politechniki Śląskiej na wniosek Rektora powołał w 2010 roku pierwszy w kraju Wydział Inżynierii Biomedycznej. Od tego momentu rozpoczęto budowę zaplecza dydaktycznego, w oparciu o istniejące i nowo-projektowane obiekty. Zakłada się stworzenie nowoczesnego zespołu obiektów mieszczących pomieszczenia dydaktyczne i naukowe oraz zespół nowoczesnych pomieszczeń laboratoryjnych dla Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz uporządkowanie i dookreślenie przestrzenne terenu kampusu Politechniki Śląskiej na terenie Zabrza przy ul. Roosevelta, de Gaulle’a i nadanie mu charakteru stosownego dla ośrodka naukowego jakim jest Politechnika Śląska. Przed powstaniem nowego budynku laboratoryjno-dydaktycznego podjęto decyzję o adaptacji na potrzeby sali wykładowej części budynku „E” oraz jego przebudowy i modernizacji w zakresie formy zewnętrznej. Budynek E kampusu Politechniki Śląskiej w Zabrzu do 2002 roku był użytkowany przez MZBM a następnie został adaptowany na obiekt administracyjno-dydaktyczny Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Po zrealizowaniu rozbudowy budynku przy ul. Roosevelta budynek E przejął Wydział Inżynierii Biomedycznej. W związku z koniecznością wyposażenia nowego wydziału w salę wykładową podjęto w 2013 roku decyzję o adaptacji północnej części budynku na audytorium, mogącego pomieścić łącznie 200 osób. Przebudowa i nadbudowa obiektu obejmowała wyburzenie ścian wewnętrznych korytarzowego budynku. Powstała w ten sposób przestrzeń została przekryta kratownicową konstrukcją i wyposażona w zaplecze techniczne. Na 1 piętrze przebudowany i powiększony został hol, tak by stanowić reprezentacyjne foyer sali. Estetyka wnętrz osadzona jest w duchu stechnicyzowanego minimalizmu. Konstrukcja przekrycia została wyeksponowana, podobnie jak inne elementy technologiczne i konstrukcyjne. Ściany pokryto powłoką betonową. Sufity stanowią surowe płyty akustyczne z blachy perforowanej. Monochromatyczną kolorystykę, opartą o szarości stali, betonu i żywic przełamuje jedynie czerwień siedzisk i kubicznej katedry wykładowej. Przy stosunkowo niedużym budżecie przedsięwzięcia udało się wykonać niezbędne prace z zewnątrz obiektu. Wykonano remont elewacji, budynek otrzymał logo Politechniki Śląskiej w miejsce okien zlikwidowanych pomieszczeń piętra, nowe zadaszenia nad wejściami oraz nową kolorystykę harmonizującą z otoczeniem.