Sprawdź ważność dowodu osobistego

04.08.2014

Przeterminowany dowód osobisty to poważny problem. Bez aktualnego dokumentu nie załatwimy wielu spraw w różnych instytucjach. Aby ustrzec się przed takimi problemami sprawdź termin ważności swojego dowodu i aktualność danych w nim zawartych.

Załatwiając sprawę w instytucjach takich jak: banki, urzędy, poczta – do potwierdzenia tożsamości używamy dowodu osobistego. Jego termin ważności to 10 lat od daty wydania. Wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie, które otrzymują dokument z pięcioletnim terminem ważności i osoby po 65. roku życia, które mogą otrzymać dowód ważny bezterminowo.

Należy jednak pamiętać, że dowód osobisty traci ważność nie tylko w wyniku upływu terminu na jaki został wydany, ale także w wyniku zmiany danych osobowych lub adresowych. Jeśli dotyczą one: nazwiska, imion czy adresu – po upływie 3 miesięcy
od dnia ich zmiany w przypadku nie złożenia wniosku o wymianę dokumentu – dowód traci ważność.
Uszkodzenie dowodu osobistego też skutkuje nieważnością tego dokumentu np. pęknięcie, rozwarstwienie bądź zaistnieje inna okoliczność.