Zmiany w Górniku Zabrze

30.07.2014

Przewodniczący Rady Nadzorczej Górnika Zabrze SSA Tomasz Młynarczyk przyjął rezygnację, którą złożył Zbigniew Waśkiewicz, dotychczasowy prezes.

Do czasu podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą Zarząd Górnika będzie pracował w dwuosobowym składzie. Wiceprezesi – Krzysztof Grabowski i Krzysztof Maj – to doświadczone i kompetentne osoby, którym na sercu leży dobro Górnika Zabrze.
Przypomnijmy jednocześnie, że inauguracja nowego sezonu przyniosła bardzo dobre informacje dla wszystkich wiernych kibiców Górnika. Skuteczne gra zaowocowała czterema punktami. Jednocześnie wznowione zostały prace na budowie stadionu.
W pierwszej kolejności wykonany zostanie dach. W ostatnich dniach odbyły się spotkania władz klubu, piłkarzy i władz miasta. Dotyczyły one sytuacji Górnika Zabrze i planów działań na przyszłość. Przebiegały w pełnej zrozumienia atmosferze. Klub ma problemy podobne jak wiele drużyn ekstraklasy. Polski Związek Piłki Nożnej udzielił licencję. Natomiast Górnik Zabrze zaproponował plan naprawczy, który jest realizowany.