Reorganizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. gen. de Gaulle’a i ul. Ślęczka

25.07.2014

Na skrzyżowaniu ul. gen. de Gaulle’a i ul. Ślęczka w Zabrzu nastąpiła reorganizacja ruchu. Zmiany wprowadzone przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców.

 

Koncepcje zmian powstały dzięki współpracy MZDII z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Obecnie rozwiązanie uzyskało akceptację Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jedną z podstawowych zmian jest likwidacja jednego
z dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania. Decyzja została podjęta na podstawie obserwacji natężenia ruchu pieszych na dwóch przejściach. Dodatkowo, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa tego przejścia, zabudowano azyl dla pieszych w ciągu lewego pasa ul. gen de Gaulle’a w kierunku ronda. Zmniejszyła się ilość pasów ruchu z czterech do trzech, skracając tym samym drogę przejścia przez jezdnię, tym samym redukując niebezpieczeństwo potrącenia. Skrzyżowanie zabudowano także w bariery stałe, które mają na celu skanalizowanie ruchu pieszych i zminimalizowanie prawdopodobieństwa przekraczania jezdni w niedozwolonych miejscach. Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, głównym celem reorganizacji było zmniejszenie ilości kolizji w tym miejscu. Obecnie ul. gen. de Gaulle’a przed skrzyżowaniem z ul. Ślęczka (jadąc w kierunku ronda) posiada pasy dla kierunków ruchu w lewo (w ul. Ślęczka) i prosto/w prawo w kierunku przeciwnym (do centrum) ul. gen. de Gaulle’a posiada pasy dla kierunków ruchu: w lewo (w ul. Przemysłową) i prosto/ w prawo, co wyeliminowało możliwość wyprzedzania pojazdów wykonujących manewry skrętu z ul. gen. de Gaulle’a w ul. Ślęczka i ul. Przemysłową. Spodziewanym efektem reorganizacji ruchu na skrzyżowaniu jest zwiększenie bezpieczeństwa, dzięki zminimalizowaniu liczby punktów kolizyjnych. Zmiany organizacji ruchu wprowadzone zostały przez firmy bieżącego utrzymania: Firmę Wielobranżową ZEBRA MAX z Bytomia – w zakresie oznakowania pionowego i firmę Perfekt P.P.U.H. M. Nowara z Bytomia – w zakresie oznakowanie poziome dróg. Prace wykonywane były przez 2-3 dni w zależności od natężenia ruchu drogowego (poza godzinami szczytów komunikacyjnych). Koszt zrealizowanych prac wynoszą około 30 tys. zł. brutto. Obecnie trwają obserwacje wprowadzonych zmian, które pozwolą na dokonanie oceny warunków bezpieczeństwa ruchu w opisywanym rejonie i podjęcie decyzji, co do ewentualnych korekt.