Zapraszamy na seminarium „Nowa perspektywa to nowe możliwości”

23.07.2014

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym Seminarium Regionalnym organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu wspólnie z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prawnego w Warszawie. Nosi ono nazwę „Nowa perspektywa to nowe możliwości” i odbywać się będzie 11 i 12 września 2014r w hali MOSiR w Zabrzu.

Oferta kierowana jest wyłącznie do małych i średnich firm. Dodatkowe informacje:
1. Seminarium „Nowa perspektywa to nowe możliwości” dotyczy tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego również w aspekcie nowego okresu programowania funduszy UE.
2. Odbywać się będzie 11 i 12 września 2014r w Hali MOSiR w Zabrzu, ul. Matejki 6.
3. Seminarium skierowane jest do wszystkich osób, które w ramach firmy zajmują się zamówieniami publicznymi lub relacjami z sektorem publicznym i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Szkolenie cenne będzie szczególnie dla osób zarządzających sprzedażą, tworzących strategię firmy oraz dla prawników.
4. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w seminarium jest reprezentowanie małego lub średniego przedsiębiorstwa (wg kryteriów opisanych w ulotce).
5. Uczestnicy seminarium mają zapewniony bezpłatny udział w szkoleniu z wyżywieniem, materiały dydaktyczne, a także nocleg – jeśli zaistnieje taka potrzeba.
6. Decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Zgłoszenia prosimy wysyłać na obydwa adresy: ppp-efs@ippp.pl oraz robert.szopa@mosir.zabrze.pl do 15 sierpnia 2014r.
8. Nie ograniczamy ilości osób zgłaszanych przez jedną firmę.