Zabrzańskie place zabaw

23.07.2014

Place zabaw są miejscem, w którym dzieci mają czuć się bezpiecznie aktywnie spędzając czas, a ich rodzicie mogą być spokojni o zdrowie swoich pociech. W Zabrzu do dyspozycji jest 114 placów zabaw.

 

W trosce o bezpieczną zabawę najmłodszych Prezydent Zabrza zleciła dokonanie przeglądu stanu technicznego i bezpieczeństwa placów zabaw należących do miasta i jednostek podległych. 39 placów zabaw jest w utrzymaniu Wydziału Infrastruktury Komunalnej. 28 placów zabaw powstało przy szkołach w ramach programu "Radosna Szkoła". Kolejne są w utrzymaniu miejskich jednostek: 4 place zabaw należą do Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i 4 do Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami. 38 placów zabaw leży w gestii Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Liczba placów zabaw w poszczególnych dzielnicach:
Rokitnica – 6
Grzybowice – 2
Mikulczyce – 5
Biskupice – 6
Osiedle Młodego Górnika – 3
Helenka – 3
Centrum Południe – 27
Maciejów – 5
Osiedle Kopernik – 5
Centrum Północ – 16
Makoszowy – 4
Kończyce – 2
Pawłów – 2
Zaborze Południe – 4
Zaborze Północ – 11
Guido – 7
Osiedle Kotarbińskiego – 4
Zandka – 2