Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

23.07.2014

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza, iż od dnia
1 sierpnia 2014 roku rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej
z Funduszu Pracy i będzie trwał do 8 sierpnia 2014 r. do godziny 15:00.
 

Dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej w wysokości do 21 000 zł otrzyma 10 osób, których wnioski uzyskają najwyższą punktację.

Wnioski można składać od 1.08.2014 r. do 8.08.2014 r.:
• osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu w godzinach od 8:00 do 15:00 (pokój nr 7.01, VII poziom),
• korespondencyjnie (o terminie złożeniu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu)
Wnioski złożone po 8 sierpnia 2014 r. po godzinie 15:00 nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje w pok. 7.01 lub pod tel. (32) 277 90 38.

Regulamin dotacji, wzór wniosku – dostępne na stronie -> http://www.pupzabrze.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:347.html