Informacja dla odwiedzających Kopalnię Guido

18.07.2014

Z przyczyn technicznych zwiedzanie podziemnych tras turystycznych na poziomach 170 i 320 Kopalni Guido zostaje wstrzymane do odwołania. Przerwa nie dotyczy korzystania z plaży i innych atrakcji naziemnych.

 

Przerwa wynika z faktu, że stwierdzono uszkodzenie transformatora w Głównej Stacji Zasilającej. Transformator ten stanowi drugie, wymagane przepisami górniczymi, główne zasilanie zakładu i w chwili awarii był bez obciążenia. Kierownik Ruchu Zakładu wstrzymał prowadzenie ruchu turystycznego do czasu usunięcia awarii i przywrócenia drugiego zasilania zakładu. W czasie awarii nie nastąpiło zagrożenie dla ruchu zakładu oraz ludzi przebywających w wyrobiskach.