Rozmowa o sytuacji w górnictwie

16.07.2014

16 lipca w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w Kompanii Węglowej z prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik. Podczas rozmów podjęto temat społecznych kosztów planowanej restrukturyzacji przedsiębiorstw wydobywczych ze szczególnym uwzględnieniem KWK „Sośnica-Makoszowy”.

Zaakcentowano, że pod względem zasobów kopalnia ta jest jedną z największych w całym przedsiębiorstwie, a jej żywotność wynosi jeszcze 96 lat. Omówiono także kwestie związane z eksploatacją złóż oraz czynniki wpływające na uzyskiwany poziom rentowności.
Związkowcy z uwagą wysłuchali jakie działania w obronie pracowników i ich rodzin zostały dotychczas podjęte przez prezydent Małgorzatę Mańkę-Szulik, wśród których znalazły się m.in. konsultacje z reprezentantami Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa, śląskimi parlamentarzystami oraz posłami i senatorami z Komisji Gospodarki Sejmu i Senatu RP. W imieniu zaniepokojonych mieszkańców prezydent Małgorzata Mańka-Szulik zaapelowała też do prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań uwzględniających interes społeczny. W tej sprawie prowadziła też rozmowy z prezesem Kompanii Węglowej i dyrekcji KWK „Sośnica Makoszowy”. Związkowcy podkreślili, że będą na bieżąco informować o rozwoju sytuacji w firmach górniczych.