Nabór do projektu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”

16.07.2014

Do udziału w projekcie zgłosić mogą się wszystkie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swój potencjał konkurencyjny, osiągnąć oszczędności kosztów materiałowych, paliwowych i energetycznych, zwiększyć innowacyjność firmy, stworzyć zmotywowane i lojalne zespoły pracownicze czy sprecyzować cele działania na kolejne lata. W ramach projektu przygotowujemy nowe narzędzia zarządzania, które przy naszym współudziale firma wdraża
w celu osiągnięcia konkretnych korzyści.

W ramach projektu zrealizowane zostaną 3 etapy działań:

1. Realizacja działań doradczych mających na celu przygotowanie planów rozwoju. W ramach usługi nasi doradcy przeprowadzą audyt w Państwa firmie oraz przegląd rynku. Efektem tych działań będzie opracowanie indywidualnych planów rozwoju Państwa firmy w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W ramach tego etapu prowadzone będzie także doradztwo w zakresie możliwych działań w obszarze SOB z uwzględnieniem działań konkurencji.

2. Realizacja działań doradczo – szkoleniowych zaplanowanych w planach rozwoju. Indywidualne plany rozwoju zawierać będą wszystkie niezbędne działania mające na celu doprowadzić do wdrożenia przez przedsiębiorcę działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym etapie nasi doradcy wspólnie z Państwem opracują wszystkie niezbędne narzędzia i materiały gwarantujące prawidłowe wdrożenie zaplanowanych działań SOB. W ramach usługi nasi doradcy zapewnią Państwu także wsparcie szkoleniowe w formie indywidualnego coachingu dla Państwa pracowników w zakresach wskazanych w indywidualnych planach rozwoju jako kluczowe.

3. Realizacja działań doradczych mających na celu wdrożenie działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu wynikających z planów rozwoju. W ramach tego etapu nasi doradcy pomogą Państwu wdrożyć zaplanowane w indywidualnych planach rozwoju działania w obszarze SOB.
 

Do udziału w projekcie zapraszamy: małe i średnie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem osób samozatrudnionych, czyli mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników)

Nabór wniosków do projektu kończy się 30.07.2014r.

Szczegółowe info. -> Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" KIG ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa Paulina Bednarz, tel: 22 630 98 04; 509 912 353; e-mail: iped@kig.pl.