Uniwersytet Trzeciego Wieku – zapisy ruszyły

15.07.2014

W październiku 2014 roku przy Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu rozpoczyna działalność Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Zajęcia dla Słuchaczy odbywać się będą raz w miesiącu w formie dwóch godzinnych wykładów prowadzonych od godz. 10.00 do 13.00. Planowane dni zajęć to 29 X i 26 XI 2014, a w roku 2015: 28 I, 25 II, 25 III, 29 IV oraz 27 V (dokładna informacja ukaże się we wrześniu 2014r.). Wykłady prowadzone będą przez Profesorów i Doktorów zatrudnionych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu a wykłady będą miały na celu poszerzanie wiedzy z zakresu medycyny, propagowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych. Miejscem spotkań będzie sala wykładowa w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91a.

Zapisy Słuchaczy już ruszyły. Zapisać się można w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu przy ulicy pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze.
Zapisy przyjmuje Pani Renata Rosińska pokój 406.
Opłaty:
– opłata wpisowa 6 zł,
– opłata semestralna 12 zł.