Rozmowy o przyszłości Kopalni "Sośnica-Makoszowy"

04.07.2014

4 lipca w Urzędzie Miejskim w Zabrzu odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli Mirosław Taras, prezes Kompanii Węglowej S.A. i Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Rozmowa odbywająca się w konstruktywnej atmosferze dotyczyła przyszłości kopalni "Sośnica-Makoszowy" oraz zatrudnionych tam górników. Obok aspektu ekonomicznego prezydent Zabrza zwróciła uwagę na społeczny wymiar restrukturyzacji zakładów wydobywczych. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się w najbliższych tygodniach.