Park Technologii Medycznych powstaje w Zabrzu

02.07.2014

30 czerwca przy zbiegu ulic M. Curie-Skłodowskiej i Cieszyńskiej w Zabrzu rozpoczęła się budowa Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, nowoczesnego ośrodka nauki i wdrażania innowacyjnych technologii w medycynie, zwłaszcza obszarze sercowo-naczyniowym.

W uroczystości udział wzięli m.in. prof. Przemysław Jałowieckim rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Maciej Misiołek, dziekan Wydziału Lekarskiego w Zabrzu ŚUM, prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, dr Jan Sarna, dyrektor Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, Edward Szlęk, prezes JSW KOKS, miasto Zabrze reprezentowali Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta Zabrze oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele instytucji medycznych, uczelni wyższych, samorządowcy, przedsiębiorcy, oraz przyjaciele Śląskiego Centrum Chorób Serca. Podczas spotkania inaugurującego budowę został podpisany akt erekcyjny i wmurowany kamień węgielny oraz zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Śląskim Centrum Chorób Serca, Śląskim Uniwersytetem Medycznym oraz Kardio-Med. Silesia. – Podejmując ambitne wyzwania wskazujemy kierunek rozwoju Zabrza jako miasta nauki, medycyny i nowoczesnych technologii. Przykładem interdyscyplinarnego działania jest budowa Parku Technologii Medycznych, ośrodka innowacyjnego w skali kraju i Europy. Cieszę się, że dziś w Zabrzu podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego spotkały się osoby wspierające ten projekt. – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Przed nami fantastyczne zadanie, polegające na zbliżeniu przestrzeni naukowej i przestrzeni wdrożeniowej. – Park Technologii Medycznych będzie mostem, który to umożliwi. Jestem pewien, że wkrótce do Zabrza dzięki tej inwestycji będą przyjeżdżać specjaliści z całego świata. – mówił prof. dr. hab. n. med. Marek Radomski, dyrektor ds. Naukowo–Medycznych Kardio-Med. Silesia, kierownikiem Katedry Farmakologii Trinity College Uniwersytetu w Dublinie. W parku technologicznym mają znaleźć się m.in. Centrum Rozwoju Technologii Telemedycznych, Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej i Izolowanych Tkanek i Narządów, Laboratorium Genomiki czy Laboratorium Robotyki i Symulacji Szkoleniowej. – Wszystkie liczące się ośrodki medyczne na świecie dysponują zapleczem badawczym. Tak samo będzie teraz w Zabrzu – mówi Prof. dr hab. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca.Kardio-Med Silesia to spółka, która ma za zadanie wspierać rozwój i wdrażanie w życie nowoczesnych technologii w medycynie. Spółka została powołana do życia w 2011 roku i np. współpracując z ŚCCS przy realizacji programów badawczych. Głównym miejscem jej działań ma być jednak Park Technologii Medycznych, który już w przyszłym roku powinien stanąć u zbiegu ulic Cieszyńskiej i Curie-Skłodowskiej. – Decydując się na pracę w Zabrzu, wiedziałem, że to miejsce o ogromnym potencjale. Park Technologii Medycznych umożliwi spięcie swoistą klamrą przedsięwzięć podejmowanych do tej pory. Jego otwarcie nastąpi w 2015 roku.- mówił Adam Konka, prezes Kardio-Med. Silesia

Funkcjonowanie ośrodka będzie skoncentrowane na następujących obszarach działalności:
– Tworzenie możliwości do opracowania, testowania oraz transferu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w branży medycznej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z leczeniem chorób serca, układu krążenia, onkologii i chorób wieku podeszłego.
– Tworzenie możliwości do komercjalizacji nowych rozwiązań w dziedzinach medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem chorób serca, płuc, naczyń, onkologii
i chorób wieku podeszłego.
– Stymulowanie rozwoju nowych, innowacyjnych podmiotów gospodarczych działających w branży medycznej.
– Rozwój współpracy pomiędzy instytucjami naukowo – badawczymi
i przedsiębiorstwami działającymi w branży medycznej.
– Poprawa standardów leczenia w zakresie chorób serca, układu krążenia i chorób wieku podeszłego wynikająca z rozwoju nowoczesnych technologii.