W Pałacu Prezydenckim o wsparciu rodzin

30.06.2014

27 czerwca na zaproszenie Anny i Bronisława Komorowskich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie zorganizowane zostało spotkanie z samorządowcami i przedstawicielami instytucji i organizacji działających na rzecz rodzin. W tym gronie znaleźli się przedstawiciele Miasta Zabrze.

 

Bronisław Komorowski, prezydent RP podziękował samorządom za realizację programów i inicjatyw wspierajacych rodziny wielodzietne. Podkreślał też, jak wiele dotąd udało się zrobić w sprawie Karty Dużej Rodziny, ale nie można na tym poprzestać. Kolejnym krokiem powinny być zmiany w systemie podatkowym. Miasto Zabrze reprezentowała Czesława Winecka, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, która odebrała dyplom dla Miasta Zabrze, za realizację programu "Rodzina na 5+".  Para Prezydencka podkreśla, że jest to wyraz troski o dobro rodzin wielodzietnych i wrażliwości na ich potrzeby. Dziękuje także za włączenie się w budowanie dobrego klimatu dla rodzin w Polsce.