Rozstrzygnięcie konkursu

30.06.2014

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Sport i Rekreacja” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu został rozstrzygnięty.

Wygrała Praca konkursowa nr 200001 autorstwa: Jan Fiałkowski, Jakub Bartko, Barbara Hikman.

 

 

Zarządzeniem nr 277/BI/2014 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 kwietnia 2014 r. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania ronda o tematyce „Sport i Rekreacja” na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu, a także powołano Sąd konkursowy do realizacji zadań związanych z Regulaminem konkursu.

Zgodnie z terminem wskazanym w Ogłoszeniu oraz Regulaminie konkursu zamieszczonym w:
1. Serwisie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zabrzu: www.um.zabrze.pl/biznes
2. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu: www.zabrze.magistrat.pl
do dnia 23.05.2014 r. do godz. 14:00 wpłynęła 1 Praca konkursowa o numerze indentyfikacyjnym: 200001.

Sąd konkursowy dokonał oceny Pracy konkursowej zgodnie z zasadami i kryteriami wskazanymi w Regulaminie konkursu.

Praca konkursowa o numerze 200001 zdobyła 7,8 pkt i spełniła wszystkie wymogi formalne wskazane w Regulaminie.

Zespół Autorski przedstawił ciekawe rozwiązanie możliwości zagospodarowania ronda o tematyce „Sport i Rekreacja”. Praca konkursowa jest oryginalna i spójna z tematyką zagospodarowania. Koncepcja spełnia podstawowe warunki czytelności przekazu, atrakcyjności formy oraz widoczności dla kierujących pojazdami.