Konkurs na plakat

26.06.2014

26 czerwca w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu odbyło się spotkanie, w trakcie którego przyznano wyróżnienia laureatom konkursu na plakat promujący projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”

Nagrody wręczyła zastępca prezydenta miasta Zabrze Katarzyna Dzióba oraz Piotr Niemiec prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Celem konkursu było promowanie projektu finansowanego ze środków unijnych, przy pomocy formy artystycznej, jaką jest plakat, spojrzenie na tę inwestycję oczami mieszkańców, podkreślenie jej aspektów społecznych, ekologicznych, a także znaczenia dla Miasta Zabrze.
Konkurs miał charakter otwarty. Pracę konkursową mogły stanowić fotografie plakatu wykonanego dowolną techniką manualną, jak również plakaty zaprojektowane w programach graficznych. Komisja Konkursowa oceniała między innymi pomysł na oryginalne ujęcie tematu, czytelność i obrazowość.
Wpłynęło 29 prac konkursowych. Członkowie Komisji przyznali:
o Nagrodę główną dla Pani Alicji Saternus
o Wyróżnienie dla Pana Łukasza Figi
o Wyróżnienie dla Pani Emilii Malcher
o Wyróżnienie dla Pani Weroniki Gołąb

Nagroda główna to aparat cyfrowy.