Fortum dla Śląskich Dzieci

26.06.2014

26 czerwca w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyło się podsumowanie I etapu III edycji programu „Fortum dla Śląskich Dzieci”.
 

Jest to program stypendialny dla młodzieży z Bytomia i Zabrza, który pozwala na realizację pasji i zainteresowań. Jego głównym celem jest wyrównanie szans i aktywizacja dzieci z Górnego Śląska oraz udzielanie wsparcia młodym ludziom, którzy mają trudniejszy życiowy start niż ich rówieśnicy. Firma Fortum i Fundacja Ulica zorganizowały warsztaty, podczas których dzieci zdobywały umiejętności taneczne, czy dziennikarskie.
W czasie trwania uroczystości dzieci zaprezentowały specjalnie przygotowany program artystyczny.