Termomodernizowana placówka odzyskała dawny blask

25.06.2014

25 czerwca odbyły się uroczystości związane z zakończeniem termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 24 w Zabrzu.

Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła blisko dwa miliony złotych. Zakres wykonanych robót obejmował między innymi renowację ścian zewnętrznych budynków szkoły, docieplenie ściany zewnętrznej, izolację ścian piwnicznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę rynien, remont kominów i renowację stref wejściowych.Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALBUD” Sp. z o.o.
Miasto pozyskało dofinansowanie do zadania w wysokości: 7 952,00 dotacja WFOŚiGW,
388 948,00 pożyczka WFOŚiGW