Zabrze przestrzenią rozwoju

Konferencja „Transfer Wiedzy i Praktyki”

20.06.2014

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
organizuje 24 konferencję podsumowującą projekt „Transfer Wiedzy i Praktyki”,
którego głównym celem było zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań strefy B+R (badania +rozwój) z przedsiębiorcami poprzez realizację staży dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach.
 

Podczas spotkania przedstawiona zostanie problematyka współpracy kadry naukowej z przedsiębiorca i w zakresie wdrażania innowacji.
Uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją projektu oraz wskażą praktyczne korzyści płynące z realizacji staży w MŚP.
Zaprezentowane zostaną również modele współpracy naukowców z gospodarką na przykładzie doświadczeń Europejskich i USA oraz na przykładzie sieci współpracy.
Spotkanie odbędzie się w dniu 24.06.2014 w godz.: 9:00 do 12:00 w Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Jagiellońskiej 38A w Zabrzu.

Szczegółowe informacje -> http://www.citt.polsl.pl/news/904