Otwarcie ulicy Handlowej

18.06.2014

18 czerwca została oddana do użytku ulica Handlowa. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. "Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu ulica Handlowa".

 

Celem projektu jest rozwój gospodarczy Miasta Zabrze oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej. W tym zakresie czynnikiem niezbędnym jest rozbudowa infrastruktury. Realizacja inwestycji pozwoli na podniesienie konkurencyjności terenów inwestycyjnych, których w Zabrzu jest ponad 700 ha. Koszt budowy drogi wyniósł 6,6 mln zł. Realizacja inwestycji jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na poziomie 85%.5,6 mln zł to kwota, którą miasto pozyskało z fundszy unijnych. Reszta pochodzi z budżetu miasta.Teren przylegający do ulicy Handlowej jest podzielony na 12 działek o powierzchni od 0,47 do 3,1 ha. Jest własnością Miasta Zabrze i sąsiaduje z terenami przemysłowymi, których część posiada status Specjalnej Stefy Ekonomicznej. Dzięki dobrej komunikacji teren może być doskonałą lokalizacją zarówno dla firm produkcyjnych jak i logistycznych.