Bezpłatne szkolenie"Niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i inne zaburzenia pokrewne" finansowane przez PEFRON

17.06.2014

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:
rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym, ich opiekunów prawnych i członków rodzin, kadry oświatowej (nauczyciele, katecheci) pracowników socjalnych, specjalistów zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej (rehabilitanci, fizjoterapeuci, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej i in.). Zapraszamy przedstawicieli lokalnej służby zdrowia (lekarze, pielęgniarki, studenci medycyny, ratownicy medyczni) oraz przedstawicieli administracji publicznej.

Miejsce szkolenia:
Zespoł Szkół Specjalnych 41 w Zabrzu
ul.Konopnickiej 3

Termin szkolenia:
23.06.2014 r.
w godzinach 10.00 – 18.00 .

Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci im. Hansa Aspergera w Warszawie.

ZAGADNIENIA SZKOLENIA:
1. „Niegrzeczne dziecko czy zespół Aspergera” – kryteria diagnostyczne, etiologia, częstotliwość występowania.
2. Teorie psychologiczne wyjaśniające funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera.
3. Deficyty związane z zespołem Aspergera i wynikające z nich problemy, których doświadczają dzieci w procesie edukacji.
4. Różne oblicza zespołu Aspergera.
5. Jak dziecko z zaburzeniami autystycznymi postrzega świat.
6. Charakterystyka mowy w zespole Aspergera.
7. Terapia logopedyczna dzieci z zespołem Aspergera.
8. Rola osób z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera w procesie ich wszechstronnego rozwoju.
9. Wskazówki dla rodziców.
10. Wskazówki dla nauczycieli, jak pomóc dzieciom z zespołem Aspergera zdobywać wiedzę i umiejętności szkolne.