Karta Dużej Rodziny

16.06.2014

W związku z podjętą 27 maja 2014 r. przez Radę Ministrów Uchwałą nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755) informujemy, że od dnia 16 czerwca 2014 r. w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej przy ul. Wolności 286 (pok. 201) tutejszego Urzędu przyjmowane będą wnioski o przyznanie KARTY DUŻEJ RODZINY.

Więcej informacji na temat karty znajduje się na stronie: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/