Ekspercki Business Networking w Gliwicach

13.06.2014

Serdecznie zapraszamy na Ekspercki Business Networking w ramach projektu „Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach” realizowanego w ramach Działania 5.2 „ Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, który odbędzie się już 17.06.2014 r. w Parku Naukowo – Technologicznym „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje -> Tel: 0 32 335 85 32, Fax: 0 32 335 85 00
e-mail:
malgorzata.kuchta@technopark.gliwice.pl

Harmonogram imprezy – poniżej: