Czy rodzina (zastępcza) naprawdę jest potrzebna?

11.06.2014

10 czerwca w auli Wydziału Organizacji i Zarządzania w Zabrzu Politechniki Śląskiej odbyła się konferencja pt. "Czy rodzina (zastępcza) naprawdę jest potrzebna?". Spotkanie zorganizowano w ramach VII Metropolitalnego Święta Rodziny "Rodzina miłością wielka".
 

Konferencję przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom "Ulica" i Wydziałem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Wzięli w niej udział przedstawiciele różnych instytucji działających na rzecz rodzin zastępczych m.in. sędziowie Sądów Rodzinnych, księża, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, pedagodzy, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, koordynatorzy pieczy zastępczej, pracownicy Ośrodków Adopcyjnych, szpitali, placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także stowarzyszeń działających na rzecz dziecka i rodziny.

– Nasze miasto należy do samorządów wspierających rodziny. Podejmujemy wiele działań w tym zakresie. Warto wspomnieć choćby organizowane od siedmiu lat Metropolitalne Święto Rodziny czy cieszący się popularnością projekt „Rodzina na 5+” – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Rodziny zastępcze pełnią niezwykle ważną rolę w kształtowaniu postaw młodego człowieka, którego dzieciństwo nie było wymarzone. Cieszę się, że tak aktywnie bierzecie udział tej konferencji. Dziękuję także za zaangażowanie przedstawicieli instytucji i organizacji wspierających rodziny. Wymiana doświadczeń jest niezwykle cenna.

O funkcjonowaniu w zakresie pomocy rodzinom zastępczych MOPR-u i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Zabrzu opowiedzieli Danuta Pajor, kierownik Zespołu i Piotr Kubica, zastępca kierownika. Następnie głos zabrali przedstawiciele zabrzańskich rodzin zastępczych Grażyna Zalewska, Andrzej Jasiński. „Rodzin zastępczy- specjalista i dobry opiekun” to temat referatu, jaki wygłosił dr n med. Krzysztof Liszcz, lekarz psychiatra, rodzic zastępczy i adopcyjny. Iwona Skwarzec, przewodnicząca Sądu Rejonowego w Zabrzu mówiła o miejscu Sądu Rodzinnego w systemie wspierania dziecka i rodziny. Aureliusz Leżeński, prezes Fundacji Robinson Crusoe, opowiedział w jaki sposób rodzina może przygotować młodego człowieka do usamodzielnienia. Uczenie sprawczości i zaradności. Sabina Lasok-Chwiedoruk, psycholog i biegły sądowy wygłosiła referat nt. „Rodzina zastępcza jako źródło wsparcia dziecka po urazie psychicznym. Ostatnie wystąpienie dotyczyło „Rodzina zastępczych jako Ambasadorów Niemożliwego”. O szczegółach projektu opowiedzieli Adrian Kowalski i Agata Gemser-Wrębiak z Fundacji „Ulica”. 

W konferencji udział wzięli także m.in. Krzysztof Lewandowski, zastępca Prezydenta Zabrza, Elżbieta Adach, radna Rady Miasta, Czesława Winecka, naczelnik Wydzialu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz ks. Tomasz Sękowski, proboszcz parafii św. Barbary w Zabrzu.