Aktywizacja społeczno- zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną – bezpłatne seminaria dla pracodawców

10.06.2014

Seminaria skierowane są m.in. do przedstawicieli prywatnych i państwowych firm/przedsiębiorstw w których planowane jest zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością.
„Ponad granicami walczymy z barierami” to projekt poświęcony aktywizacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną -> http://ponadgranicami.org/
 

11 czerwca – Seminarium upowszechniające "Aktywną firmę" i jej promocję w mediach
W ramach seminarium poruszona zostanie następująca tematyka:
1. Istota i założenia modelu „Aktywnej Firmy”
2. Zasady skutecznej komunikacji z mediami oraz PR.
 

17 czerwca – seminarium upowszechniające "Aktywną Firmę" – system SODiR
W ramach seminarium poruszona zostanie następująca tematyka:
1. Istota i założenia modelu „Aktywnej Firmy”
2. Sposób Obsługi Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR)

30 czerwca – promocja modelu „Aktywnej Firmy”, która ma być samo utrzymującym się podmiotem umożliwiającym aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną
1. Istota i założenia modelu „Aktywnej Firmy”
2. Zasady tworzenia biznes planu

Szczegółowych informacji o seminarium i rekrutacji udziela: Alicja Badetko pod numerem telefonu: 32 253 94 20/32 757 66 37 bądź mailowo:a.badetko@mostkatowice.pl